V Novi Akropoli delujemo izključno prostovoljci. To pomeni, da nihče za svoje delovanje ne prejema plačila − od predavateljev pa do vseh, ki skrbijo za organizacijo in oglaševanje dogodkov, prevode in lekture besedil, izdajanje e-revije, spletno stran, izdelavo replik, urejanje prostorov in številne druge dejavnosti. Motiv našega delovanja je zaupanje v ideje Nove Akropole.

Vsaka Nova Akropola po svetu se financira kot samostojna enota, pretežno iz članarin in donacij članov. Del dohodka zajemajo plačila obiskovalcev tečajev in ciklusov predavanj, najmanjši del pa prodaja naših arheoloških replik in knjig.

Dohodek je v celoti namenjen osnovnim potrebam, povezanim z delovanjem in vzdrževanjem Nove Akropole.

Če sta vam naša vizija in delovanje blizu, bomo veseli vsake finančne podpore.

1) Pomagate nam lahko z nakazilom na naš tekoči račun, pri čemer kot namen navedete »Donacija za delovanje Nove Akropole«.

Številka tekočega računa: SI56 0201 0005 1188 709
Kulturno društvo Nova Akropola, Wolfova 8, 1000 Ljubljana

2) Nova Akropola ima status društva v javnem interesu na področju kulture in je s tem tudi upravičena do donacij dela dohodnine.

Kaj to pomeni?

Če spodbujate naše delo in nam želite pomagati, lahko natisnete obrazec za namentev dela dohodnine, ga izpolnite in pošljete na davčni urad, na katerem ste zavezanec za dohodnino.

Naša davčna številka: 14787067

3) Še najbolj pa nas boste razveselili, če nam boste pomagali z nakupom katere od naših arheoloških replik ali knjig.